Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3.


ÉKDU 3 - KEHOP-2.2.2-15-2015-00034


Projektinformációk

A projekt célja két korszerű szennyvíztisztító telep, szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása volt a települések lakosságának részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg.
A projekt megvalósulásának helyszíne Csorna, Bősárkány, Dör, Tokod és Tát települések közigazgatási területe.

A projekt címe: Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3)
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00034
Pályázó neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata
Csorna Város Önkormányzata
Dör Község Önkormányzata
Tát Város Önkormányzata
Tokod Nagyközség Önkormányzata
Összköltség: 5 673 017 888 Ft
Támogatás összege: 4 965 559 483 Ft
Támogatás mértéke: 87.529417 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2015.06.24.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.10.17.

A projekt bemutatása

Csorna központú agglomeráció

Az agglomeráció települései közül Bősárkány és Dör települések nem rendelkeztek közüzemű csatornahálózattal, a települési szennyvíz elvezetése nem volt megoldott.

Az agglomeráció szennyvizeinek kezelése érdekében üzemeltetett csornai szennyvíztisztító telep a régi műszaki állapotában hosszú távon nem tudta volna biztosítani a befolyó szennyvíz határérték alá történő tisztítását. Bősárkány és Dör csatlakozásával a beérkező szennyvíz hidraulikai terhelése várhatóan meghaladta volna a telep kapacitását és hidraulikailag túlterheltté vált volna.

A fentiek következtében a projekt célja volt, a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az egészséges, tiszta települések elérése érdekében:

Tát központú agglomeráció

Tokod csatornahálózatának tekintetében az Üveggyári településrész nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Üzemeltetése a jelenlegi formájában nem engedélyezhető a továbbiakban.

A beruházást megelőző helyzet alapján az addig még ellátatlan település részeken is szükséges volt fejleszteni a település csatorna hálózatát, ahol a lakások (háztartások) nem voltak tekinthetőek szennyvízhálózattal ellátottaknak. Tát központú szennyvízelvezetési agglomeráció települések fogyasztói közösségének alapvető igénye volt, hogy a vonatkozó Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően történjen a településen keletkezett szennyvíz kezelése.

A beruházás megvalósítása hozzá járult a hely, tágabb értelemben a regionális környezeti, egészségi állapot javulásához.

Az összkomfortos lakókörnyezet növeli az egyes ingatlanok értékét, fokozza a települések lakosságmegtartó képességét.

A projekt tájékoztató szórólapja, 1. oldal >>

A projekt tájékoztató szórólapja, 2. oldal >>Galéria

Tájékoztatás, "B" tábla

B tábla

Kivitelezés

Csatornázás

Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés

Csorna szennyvíztisztító telep

Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés

Tát-Tokod szennyvíztisztító telep

Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés

Lakossági fórumok

Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum