Széchenyi2020

ÉKDU 3.

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3.

Projektinformációk


A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep kiépítése, szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a település teljes lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg.

A projekt megvalósulásának helyszíne Csorna, Bősárkány, Dör, Tokod és Tát települések közigazgatási területe.

A projekt címe: Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3)
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00034
Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Összköltség: 5 673 017 888 Ft
Támogatás összege: 4 965 559 483 Ft
Támogatás mértéke: 87.529417 %
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.01.11.

A projekt bemutatása

Csorna központú agglomeráció

Az agglomeráció települései közül Bősárkány és Dör települések nem rendelkeznek közüzemű csatornahálózattal, a települési szennyvíz elvezetése nem megoldott. Bősárkányban a vízellátás a nagyközség saját vízművéről történik. Dör vízellátása a csornai vízmű telep felöl biztosított.

Az agglomeráció szennyvizeinek kezelése érdekében üzemeltetett csornai szennyvíztisztító telep jelenlegi műszaki állapotában hosszú távon nem tudja biztosítani a befolyó szennyvíz határérték alá történő tisztítását. Bősárkány és Dör csatlakozásával a beérkező szennyvíz hidraulikai terhelése várhatóan meghaladja a telep kapacitását, hidraulikailag túlterheltté válik.

A fentiek következtében a projekt célja, a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az „egészséges, tiszta település” elérése érdekében:

 • Bősárkány Nagyközség belterületének közüzemű csatornázása és szennyvízelvezetése, az összegyűjtött szennyvíz elvezetése a meglévő csornai szennyvíztisztító telepre.
 • Dör Község belterületének közüzemű csatornázása és szennyvízelvezetése, az összegyűjtött szennyvíz elvezetése a meglévő csornai szennyvíztisztító telepre.
 • A települések becsatornázása miatt megnövekedett terhelés, illetve a csornai szennyvíztisztító telep jelenlegi műszaki állapota következtében a telep fejlesztése, intenzifikálása.
 • A nem megfelelő szennyvízkezelés egészségügyi kockázatai a projekt megvalósítását indokolják. A települések szennyvízcsatornázása környezetvédelmi és közegészségügyi okokból egyaránt indokolt.
 • A műszaki fejlesztési igény szoros összefüggésben van a társadalmi igénnyel, hiszen egy műszakilag megfelelően kialakított rendszerrel a lakosság szennyvízelhelyezése, tisztítása is megoldottá válik.
 • A projekt célja Csornán egy korszerű szennyvíztisztító telep kiépítése, Dör és Bősárkány településeken szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a település teljes lakossága részére.

Tát központú agglomeráció

Tokod csatornahálózatának tekintetében az Üveggyári településrész nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Üzemeltetése a jelenlegi formájában nem engedélyezhető a továbbiakban, a jelenlegi helyzet a valóságban hosszú távon fenntarthatatlan.

A jelenlegi helyzet alapján nem csak az eddig még ellátatlan településeken szükséges fejleszteni a település csatorna hálózatát, hanem elengedhetetlenül szükséges azokon a helyeken is, ahol a lakások (háztartások) nem tekinthetőek szennyvízhálózattal ellátottaknak. Tát központú szennyvízelvezetési agglomeráció települések fogyasztói közösségének alapvető igénye, hogy a vonatkozó Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően történjen a településen keletkezett szennyvíz kezelése.

A beruházás megvalósítása hozzá járul a hely, tágabb értelemben a regionális környezeti, egészségi állapot javulásához.

Az összkomfortos lakókörnyezet növeli az egyes ingatlanok értékét, fokozza a települések lakosságmegtartó képességét.

A projekt tájékoztató kiadványa

Szórólap, 1. oldal
Szórólap, 2. oldal

Események


Lakossági fórumok időpontjai:

 • Csorna: 2019. május 7.
 • Bősárkány: 2019. május 8.
 • Dör: 2019. május 8.
 • Tát: 2019. május 28.
 • Tokod: 2019. június 3.
×
modal image